Nawigacja

Profil szkoły Historia Dzwonki Hymn szkoły Programy nauczania, wymagania egzaminacyjne. Dyrektor Szkoły Nauczyciele Pedagog szkolny Pracownik administracyjny Pracownicy obsługi Pielęgniarka szkolna Świetlica szkolna

O szkole

Profil szkoły

                                                     Co nas wyróżnia?

        Szkoła Podstawowa w Rumianie obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Rumian, Naguszewo, Groszki, Dębień, Truszczyny. W naszej placówce uczniowie mają możliwości wszechstronnego rozwoju, zgodnego z własnymi zainteresowaniami i zdolnościami. Bogata oferta konkursów, turniejów, imprez kulturalno - rozrywkowych kierowana jest nie tylko do społeczności szkolnej, ale również adresowana do całego środowiska lokalnego.
Mamy duże osiągnięcia w działalności ekologicznej. Szkoła uzyskała m. in. Certyfikat II stopnia  Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty " SZKOŁA PRZYZAZNA ŚRODOWISKU ". Wśród zadań edukacyjnych ważne miejsce zajmuje rozwijanie dziecięcej twórczości artystycznej. W naszej szkole wkłada się wiele wysiłku w wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartosci chrześcijańskich, patriotycznych i szacunku dla rodzimych tradycji.
W szkole panuje atmosfera wzajemnego zaufania, współdziałania i współodpowiedzialności pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie
    Rumian 12
    13-220 Rybno
  • (023) 6966001

Galeria zdjęć